top of page

2001

ALBUM
005793

HIKASHU HISTORY

TZADIK
 1. Tokyo Rain

 2. Nannimonai Otoko

 3. Hi-Ai-Ai Island

 4. Pool

 5. Muscles And Fruits

 6. Puyo Puyo

 7. Zo Azarashi

 8. Mask

 9. Suika No Koshin

 10. Ryuinji

 11. Rhetoric-S & Logic-S

 12. Kujira To Kamome

 13. Shuffer

 14. Pike

 15. Yochu No Kiki

 16. Great Conductor

 17. Biro Biro

 18. Rakuten

 19. Nervous Eyes

 20. Live With Viruses

 21. Fushigi O Mitsumete

 22. Chimera

bottom of page